# Sản phẩm Đơn giá Số lượng T.Tiền Xóa
  + Chọn thêm sản phẩm khác Thanh toán Thành tiền: 0 ₫