0904.6789.22

Thanh ray đèn rọi dài 1,5m trắng, đen

70.000  46.000