Thanh ray đèn rọi dài 1,5m trắng, đen

70.000  46.000 

Hà Nội
Sài Gòn