Thanh ray đèn rọi dài 1m trắng, đen

100.000  65.000 

Hà Nội
Sài Gòn