0904.6789.22

Thanh ray đèn rọi dài 1m trắng, đen

100.000  65.000