Đèn rọi ray 30W Beryl DTL-30SS-V/TT/T vỏ Đen/ Trắng

388.800 

Đèn rọi ray 30W Beryl DTL-30SS-V/TT/T vỏ Đen/ Trắng

388.800 

Hà Nội
Sài Gòn