KHỚP NỐI RNCM CHỮ V NỔI – CỨNG

128.000 

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm: RNCM-KNV-N-C

Kích thước: 26*26*26

KHỚP NỐI RNCM CHỮ V NỔI – CỨNG

128.000 

Hà Nội
Sài Gòn